Utveckling av lärmiljön för döva och hörselskadade

Bakgrund

Undervisningen av döva och hörselskadade har lång tradition i Pedersöre kommun. År 1979 inleddes denna form av verksamhet vid Snäckan förskola/specialdaghem. När dövskolan i Borgå lades ner 1993, upphörde s.g.s. helt de finlandssvenska döva elevernas möjlighet till en adekvat undervisning. År 1997 fick Pedersöre kommun ett förhöjt statsbidrag för att inleda undervisning av döva grundskolelever vid Ytteresse skola som tillsammans med Snäckan utgör en enhet. Undervisningsverksamheten utvecklades och spreds också till andra skolor i Pedersöre och bedrivs för närvarande (2012) på fem skolor och en förskola i kommunen.

I samband med statsandelsreformen 2010 föll det förhöjda statsbidraget bort, vilket underminerade förutsättningarna för kommunen till en fortsatt satsning på döva och hörselskadade. År 2011 ansökte kommunen om ett lärmiljöprojekt för att kunna utveckla lärmiljön för döva och hörselskadade. I början av 2012 beviljades ansökan.

En del av personalen i Snäckan, Ytteresse skola och Sursik skola har lång erfarenhet av att undervisa döva elever eller elever med hörselnedsättning. Pedersöre kommun kan, som en del av lärmiljöprojektet, ge andra skolor i Svenskfinland, som har döva eller hörselskadade elever integrerade, möjligheten till distansundervisning. Denna form av undervisning ger elever i andra skolor möjlighet att delta och få stödundervisning av kvalificerade lärare.
Stacks Image 159
Charlotte Snellman undervisar teckenspråk i förskolan.
Stacks Image 161
Speciallärare Tina Granvik-Storbacka tecknar sin undervisning i skolan.