Utveckling av lärmiljön för döva och hörselskadade

Projektbeskrivning

År 2012 beviljades Pedersöre kommun ett bidrag från UBS för ett projekt vars mål är att utveckla lärmiljön för döva och hörselskadade främst i Pedersöre kommun men också via distansundervisning i övriga Svenskfinland. Projekttiden är 2012-2014.

Vad har vi gjort?

 • köpt audiovisuellutrustning såsom videoprojektorer, dokumentkameror, distansundervisnings- och nätverksutrustning, pekplattor, ljudsystem m.m.
 • ordnat fortbildning för lärarna i Sursik skola och Pedersöre gymnasium
 • deltagit i fortbildning
 • spridit information till andra skolor i svenskfinland via bl.a. Speres inspirationsdag i Tammerfors
 • deltagit i lärmiljöprojektens regionträffar
 • undervisat elever med hörselnedsättning i Svenskfinland via nätbaserad undervisning i realtid
 • gjort en studieresa till södra Sverige där vi besökte tre skolor som undervisar elever med hörselnedsättning
 • föreläst i PF för klasslärarstuderande vad man behöver tänka på som lärare då man inkluderar en elev med hörselnedsättning i hörande klass.
 • hållit nybörjarteckenspråkskurs för personalen i Ytteresse skola
 • varit värd för ett hörseltekniskt forum som ordnats av SPERES både i Ytteresse skola och Sursik skola där även personer från andra kommuner deltagit
 • vi hade åtta deltagare som representerade förskolan samt åk 1-9 vid hörselkursen i Vasa som ordnades 17.9 av SPERES
 • tre deltog i Satakieli-seminariet i Träskända

Stacks Image 176
Stacks Image 178
Stacks Image 180